Ryzom
Crystabell

Aus Ryzom Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

City Residents

 • Barmann  : Be'laury Effer
 • Handwerkerlehrer : Mac'Wiley Effer
 • Kämpferlehrer  : Mac'Nary Dappan
 • Frontier Messenger : Ba'caussey Cothan
 • Grenzzulieferer : Ba'arppy Diksan
 • Grenzzulieferer : Mac'Jorn Aeddan
 • Guard Chief  : Be'Keeer Keffan
 • Erntelehrer : Mac'Darssey Derren
 • Schwere Rüstungshändler : Be'Toolly Ganan
 • Intendant  : Ba'caughan Enan
 • Juwelenhändler  : Ba'Laupsey Deppan
 • Journeyman  : Luoi Qi-Quang
 • Leichte Rüstungshändler : Ba'Gan Lixie
 • Magierlehrer  : Mac'Arlly
 • Mittlere Rüstungshändler: Mac'Cautty Diksan
 • Nahwaffen-Händler : Ba'Reillam Dippan
 • Nahwaffen-Händler : Mac'Dughan Ganan
 • Overseer  : Ba'Reiliam Baksan
 • Overseer  : Ba'Reiliam Cothan
 • Fernwaffen-Händler : Ba'Gan Artan
 • Raw Materials Merchant : Ba'Roley Boxy
 • Weiser : Be'Keeer Lichan
 • Sergeant  : Ba'caussey Machen
 • Sergeant : Be'Reier Diksan
 • Stalljunge : Mac'Wiley Briggie
 • Werkzeughändler : Be'Marrell Gaxy
 • Dorfbegrüßer : Ba'Gan Breggie