Ryzom
AtysPalette

Aus Ryzom Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
en:AtysPalette
fr:Palette des couleurs sur Atys
pastel for bg very desaturated very saturated base dark near black for fg used for:
fff fff fff 000 000 default
ffe ffc ff0 663 221 13=OOC/ORP/HRP
ffd ff9 ff0 660 220 12=Alert
fef fcf f0f 636 212 10=status
fee fcc f00 633 211 09=NOT OK
fed fc9 f00 630 210 08=Fyros
fdf f9f f0f 606 202 06
fde f9c f00 603 201 05=Tryton
fdd f99 f00 600 200 04=Mrdr
eff cff 0ff 366 122 12=Info
efe cfc 0f0 363 121 11=OK
efd cf9 0f0 360 120 10=Matis
eef ccf 00f 336 112 08=Karavan
eee ccc 63c 333 111 07
eed cc9 ff0 330 110 06
edf c9f f0f 306 102 04=Zoraï
ede c9c f0f 303 101 03
edd c99 ff0 300 100 02
dff 9ff 0ff 066 022 10=Gnost
dfe 9fc 0ff 063 021 09=Ranger
dfd 9f9 0f0 060 020 08=Neutral
def 9cf 00f 036 012 06=Tryker
dee 9cc 0ff 033 011 05
ded 9c9 0f0 030 010 04=Kami
ddf 99f 00f 006 002 02
dde 99c 00f 003 001 01=sleep mode
ddd 999 000 000 000 00